piątek, 28 czerwca 2013

Stokrotneniezapominajki...."Nie chcę cię dotknąć
Boję się 
Boję się twego bólu 
Chcę ci zostawić twą samotność 
A swą obecność zmienić w czułość 
Jesteśmy inni 
Każde z nas 
Ma swoje tajemnice ciemne 
Kolczasty 
Dziki 
Suchy chwast 
Nadzieje nadaremne..." 


Jonasz Kofta

niedziela, 16 czerwca 2013

Odpocznę dziś w ramionach TwychSchowaj mnie pod skrzydła Swe 
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej. 
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, 
podniesiesz mnie 
Panie Królem Tyś spienionych wód 
Ja ufam Ci - Tyś jest mój Bóg!wtorek, 4 czerwca 2013

Znacie ? To posłuchajcie ...


 http://www.youtube.com/watch?v=UGftsRH7A2w
Kanon D-dur, znany też jako Kanon Pachelbela lub pod pełną nazwą Kanon i Gigue na troje skrzypiec i basso continuo (Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo) jest jednym z najsłynniejszych utworów Johanna Pachelbela. Skomponowanie utworu datuje się na około 1680 rok – epokę baroku. Pierwotnie będąc dziełem kameralnym na troje skrzypiec i basso continuo, szybko doczekał się rozmaitych aranżacji na różne instrumenty. Oryginalnie wykonywany był wraz z gigue, również napisaną w tej samej tonacji co kanon, jednak w miarę wzrostu jego popularności zarzucono wykonywanie tańca.Charakterystyczną cechą utworu jest narastający nastrój napięcia, osiągnięty przez stosowanie w przebiegu utworu coraz drobniejszych wartości rytmicznych. Szczególną popularność kanon zyskał w późnych latach 70. XX wieku dzięki nagraniom orkiestry Jeana-François Paillarda. W wykonaniu zostało dodane - nieznajdujące się w oryginale - wiolonczelowe pizzicato, grane w momentach, w których klawesynista nie może improwizować, grając równocześnie linię basu.
Struktura

Pierwsze 9 taktów Kanonu D-dur: tylko skrzypce grają w trzygłosowym kanonie, bas jest niezmienny i stale powtarzalny (ostinatowy) - pełni funkcję tzw. basso ostinato. Kolory zostały użyte do pokazania rotacji tematu kanonu.Kanon Pachelbela oparty jest prostej imitacji kanonicznej, gdzie głosy wchodzą kolejno, imitując się wzajemnie.Ostinatowy bas będący podstawą harmoniczną dla partii skrzypiec:
Schemat basowy wraz ze zmieniającym się opracowaniem wyższych głosów powtarza się 28 razy. Jest on oparty na popularnym w epoce baroku i później schemacie basowym I-V-VI-III-IV-I-IV-V (cyfry oznaczają stopnie skali, na których zbudowane są akordy). W XVII i XVIII wieku powstały nieprzebrane ilości utworów opartych na powyższym schemacie basowo-harmonicznym. Pojawia się on także lokalnie w wielu różnorodnych formach muzycznych. Haendel użył jej jako głównego motywu drugiej części swojego Koncertu organowego Nr 11 g-moll, HWV 310. Mozart wykorzystywał ten układ w pasażu z Czarodziejskiego fletu (1791).Wykonawstwo
Kanon powinien być wykonywany w wolnym lub umiarkowanym tempie, ponieważ wraz z szybką gigue stanowi on swoistą formę cykliczną. Formy tego typu najczęściej cechowała kontrastowość poszczególnych części. Podstawowym sposobem kontrastowania była wówczas zmiana tempa; jest to podstawowa zasada konstrukcyjna wszystkich instrumentalnych form barokowych i klasycznych.

(cytat z Wikipedii)

Zagrał w wielu filmach doczekał się licznych parafraz ,a mnie dzisiaj utarł nosa ...

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Jubileusz Święceń Kapłańskich 

Dwie szybkie kartki na jubileusz ks. Prałata .Wzory doskonale znane trochę inna aranżacja ...


„Kapłan jest człowiekiem żyjący samotnie
 po to, aby inni nie byli samotni”

Jan Paweł II"
Kto raz skosztował owoc trwania
przy Tobie Panie,
wie, czym jest szept miłości,
wie, czym jest powołanie...
Kto w sercu swym rozeznał
Bożego głosu drżenie
na zawsze pozostanie
Bożego Mistrza cieniem... I choćby sił zabrakło
i drogi szlak się skończył
pójdzie po wydmach życia
kto z Tobą raz się złączył.
 Na szarych drogach życia
ostoją bądź nam Panie -
tym, którym powierzyłeś Twój dar -
Powołanie...

W takim dniu jak jubileusz święceń kapłańskich,
trudno patrzeć na wszystkie lata pracy
kapłańskiej inaczej niż na szczególny dar :
Dar kapłańskich dłoni i kapłańskich ust.
Dłoni udzielających sakramentów świętych:
Dłoni błogosławiących,
Dłoni otwarcie przyjmujących do wspólnoty parafialnej
Kapłańskich ust zatroskanych o prawdy Boże,
o naukę religii,
o duchowy kształt parafii,
Ust zatroskanych o chorych i cierpiących,
potrzebujących wsparcia duchowego,
Ust przebaczających.
To co czynicie dla nas przez lat posługi w  parafii - pozostanie w sercach wiernych.